Lansiramo: Targer School of Industry

Img 24.08.2017 - Unutar kompanije Targer Engineering & Consulting se lansira nova organizaciona jedinica za izvođenje edukacija – Targer School of Industry / Targer Škola Industrije. Korisnicima će na raspolaganju stajati i savremena web platforma za pretragu, odabir i prijavu edukacija.

Prošlo je dvije i pol godine od osnivanje firme Targer Engineering & Consulting, čija je glavna misija da kroz usluge konsaltinga, projekt menadžmenta i edukacija pomaže klijentima u industrijskom sektoru pilikom uspostave novih i optimizacije postojećih operativnih procesa. Profesionalan i pouzdan pristup osigurao je naklonost klijenata u širokom spektru grana industrije i funkcija u organizacijama. To se u velikoj mjeri odnosi i naše usluge pružanja poslovnih edukacija, kako onih otvorenog tipa, tako i kućnih / in-house edukacija.

Vremena se mijenjaju, a s njima i poslovna pravila. Čak i na našem podneblju, zbog obima i rasparčanosti tražišta naviknutom na generalizam i amaterizam u mnogim oblastima ljudskog djelovanja, krupnim koracima nastupa vrijeme profesionalizma. U firmi Targer E&C smo to prepoznali i odlučili se na dodatni iskorak u skladu sa potrebama i željama klijenata.

Tako samo se odlučili profesionalizirati u oblasti edukacija. Prefosionalizaciju planiramo do kraja 2017. god. provesti u dvije faze. Druga faza će uključivati lansiranje znatnog broja novih tema edukacija, programa i seminara, kao i profiliranje osoblja zaduženog isključivo za organizaciju i izvođenje edukacija. U prvoj fazi, koju Vam upravo želimo predstaviti, uvodimo dvije krupnije novine:

• Osnivanje posebne organizacione jedinice za segment edukacija. Ta jedinica dobija i novi naziv: Targer Škola Industrije, tj. Targer School of Industry

• Laniranje nove, savremene i ovoj vrsti usluge prilagođene web platforme za pretragu, odabir i prijavu edukacija

Rukovodilac Targer Škole Industrije će biti kolega Jasmin Borovina, koji će samim tim biti zadužen za vođenje i rješavanje svih pitanja škole, kao i za svu komunikaciju sa postojećim i potencijalnim klijentima. Naravno, za sva odgovarajuća pitanja i programe strateške saradnje na raspolaganju će stajati uprava firme Targer Engineering & Consulting. Dosadašnji koncept intenzivnih i interaktivnih edukacija, trenera koji su vrhunski stručnjaci u svojoj struci i konkurentnih cijena zadržavamo bez većih promjena, uz napomenu da se i po tim pitanjima svakodnevno nastojimo unaprijediti.

Smatramo da smo ovim korakom izvršili svoju obavezu u skladu sa potrebama tržišta i preporukama naših klijenata. Pozivamo sve dosadašnje i buduće klijente da također u većoj mjeri prihvate koncept profesionalizacije. I da nam ukažu priliku da doprinesemo toj profesionalizaciji.

Jer naše edukacije dodaju vrijednost.

Pogledajte više:Targer SOI