Optimizacija i unapređenje procesa SCM-a u kompaniji Alma Ras

Img

30.03.2019 - Kompanija Alma Ras proizvodi vrhunsko donje rublje i odjeću za spavanje. Ova porodična kompanija sa sjedištem u gradu Olovo, BiH, danas zapošljava preko 1.000 saradnika na 5 proizvodnih lokacija, što je čini jednom od najvećih privatnih kompanija u BiH i regionu Zapadnog Balkana. Pod dirigentskom palicom porodice Memagić, kompanija stjecanjem sve većeg povjerenja svojih kupaca ostvaruje već dvadesetak godina kontinuiran i stabilan rast. Pored proizvodnje i prodaje rublja pod vlastitim brendovima, sve prednosti proizvodnje u firmi Alma Ras koriste i dva renomirana evropska proizvođača donjeg i kupaćeg rublja: Triumph i Calzedonia.

Da bi kompanija povećala efikasnost i efektivnost poslovanja, poboljšala brzinu i agilnost, što predstavlja uslov za maksimiziranje profitabilnosti, neophodno je da se unutar kompanije identifikuju kritični procesi poslovanja, te način na koji oni funkcionišu i kako se mogu unaprjediti.

Kada je vrijeme za poboljšanje procesa? Ako smo moderan i inovativan lider u tekstilnoj industriji, uvijek. Prilagođavajući se novim tržišnim zahtjevima uprava kompanije odlučila je pokrenuti seriju radionica za SCM tim. Fokus radionica je na njihovom dodatnom jačanju SCM kompetencija. Svakom procesu se posvetila jedna namjenska radionica. Takođe pored radionica praktično se pristupilo optimizaciji lanca snadbijevanja na projektu Triumph.

Projektu se pristupilo studiozno, te je pored ostalog Targer E&C angažovan kao podrška na planiranju, organizaciji i uspostavi modernog koncepta SCMa. U cilju optimizacije poslovanja potrebno je prvo sagledati trenutno stanje i poslovne procese u realnom vremenu što kao krajnji rezultat daje uvid u postojeće i potencijalne probleme tokom izvršavanja poslovnih procesa. Na osnovu iskustva i analize poslovanja, možemo u početnoj fazi transformacije da ukažemo na uska grla i kritične tačke u procese u onoj meri u kojoj oni postoje, te predložimo načine za njihovo bolje funkcionisanje.

Projekat optimizacije kompletnog SCM lanca , sa naglaskom na projekt Triumph, se završava u junu 2019. godine, a projektna podrška naše firme na uređenju i unapređenju procesa će se nastaviti i u narednom periodu. Koristimo priliku da se zahvalimo kompaniji Alma Ras, njenom rukovodstvu, kao i svim uključenim saradnicima na konstruktivnoj saradnji.

Za dodatne informacije o uspostavi, organizaciji i optimizaciji proizvodnje, lanca snadbijevanja ili operacija, na raspolaganju Vam je tim Targer E&C.