Targer E&C osnažen za podršku drvnoj industriji

Img 27.07.2017 - Industrija namještaja i prerade drveta je perjanica bosanskohercegovačke privrede. Industrija bilježi konstantan i stabilan rast, kako na unutrašnjem planu, tako u još većoj mjeru na polju izvoza. Pored tradicionalnih inostranih tržišta (EU, SAD, itd.) , posljednjih nekoliko godina visokokvalitetni BH namještaj pronalazi svoje kupce čak i dalekoj Kini ili Južnoj Koreji. U konstantnom je porastu udio domaćeg drveta koji se do gotovog proizvoda prerađuje u zemlji u odnosu na onaj koji se kao sirovina ili poluproizvod izvozi.

Pored osiguranja adekvatne zakonske regulative koja će prednost davati domaćim prerađivačima drveta, 2 su ključna izazova BH industrije namještaja:

• Osnaživanje vlastitog dizajna i razvoja proizvoda (uklj. namještaj prilagođen „pametnim“ kućama)

• Povećanje produktivnosti kroz odgovarajuća tehnička i organizaciona rješenja.

Targer Engineering & Consulting upravo u pomenutom drugom izazovu može značajno pomoći industriju namještaja. Iskustva i vještine stečene u automobilskoj i mnogim drugim granama industrije, uklj. i drvnu, se uz odgovarajuće prilagođavanje u velikoj mjeri mogu upotrijebiti za jačanje efikasnosti, učinkovitosti i profitabilnosti bilo koje tvornice namještaja. Ovo pogotovo dolazi do izražaja u tradicionalno konzervativnoj grani privrede kakva je drvna, gdje savremene tehnike i meodologije vrlo sporo pronalaze svoj put do primjene. Drugim rječima, izuzev tamo gdje su kupci tipa Ikae-e uslovili svjim dobavljačima primjenu određenih metoda, prostor za napredak na polju efikasnijeg poslovanja je ogroman.

Nakon početnih konsulantskih projekata i edukacija provedenih u firmama drvne industrije, naša kuća je odlučila izvršiti dodatnu profesionalizaciju i produbljivanje znanja iz ove branše. Sve to sa ciljem da klijentima pruži što kvalitetniju i adekvatniju po mjeri skrojenu uslugu konsaltinga, projekt-menadžmenta ili treninga. Tako npr. naši članovi su uzeli učešće u trening ciklusu za menadžment u drvnoj industriji (LSDT – Više pročitajte ovdje i ovdje) kojeg vodi Univerzitet u Bernu, Švicarska. I ne samo da smo uzeli učešče, nego su naši konsultanti odabrani da kao budući treneri nastave provoditi obuku nakog što eksperti iz Švicarske dobar dio nastave prepuste predavačima iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Pored opšteg upoznavanja sa savremenim tehnikama i tokovima u drvnoj industriji koje je djelimično provedeno i na Unverzitetu Bern, naši stručnjaci će ubuduće biti zaduženi za izvođenje treninga iz oblasti proizvodnog menadžmenta, uklj. Lean, kvalitet, SCM, upravljanje (CNC) mašinama, itd.

Dodatni korak u smjeru jačanja saradnje sa drvnom industrijom predstavlja i završni rad obuke, tj. projekat kojeg će Targer E&C provesti, a tema mu je analiziranje stepena uvođenja Lean metodologija u industriju namještaja i drveta u Bosni i Hercegovini. Kao uvod u analizu poslužit će anketa i snimanje stanja koje će naši stručnjaci provesti u nekoliko BH kompanija. Rezultati ankate i cijele analize će biti dostupni na uvid stručnoj javnosti.

Rezime: I dosad smo proizvođačima namještaja pomogali pri optimizaciji troškova, procesa, organizacije i cijelih tvornica, a dodatnim koracima želimo poslati jasnu poruku da ćemo našim klijentima kontinuirano predstavljati pouzdanog i stručnog partnera. Za dodatne informacije o prednostima i rezultatima naših konsultantskih, inžinjerskih, projektnih i edukacijskih usluga za drvnu industriju, na raspolaganju Vam je naš tim.