Poziv malim i srednjim preduzećima da iskoriste pomoć EBRD-a

Img 15.12.2015 - Targer Enginnering & Consulting ima čast da kao konsultantska kuća učestvuje u programu EBRD-a za pomoć malim i srednjim preduzećima, te poziva sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju kriterije da iniciraju uspostavu saradnje na konkretnim projektima u skladu sa svojim potrebama i željama.

Programom je predviđeno da EBRD u procentu 50-75% bespovratno sufinansira usluge konsultantske podrške unapređenju poslovanja preduzećima u domaćem vlasništvu koja broje 10-250 uposlenika. Maksimalna vrijednost granta po pravnom licu iznosi 10.000€, a sredstva se mogu realizovati kroz jedan ili više projekata.

Tim eksperata firme Targer E&C, skupa sa vanjskim stručnjacima i partnerskim organizacijama, može upravo industrijskom sektoru pružiti podršku u raznim aspektima poslovanja. Na osnovu naših mogućnosti, kao i dosadašnjeg iskustva u radu sa malim i srednjim preduzećima, samo neke oblasti poslovanja na koje možemo usmjeriti aktivnosti su:

  • Prodaja, pogotovo u izvoznom domenu po principu B2B, tj. fokus je na prodaji komponenti, poluproizvoda i lon usluga
  • IT sistemi, implementacija IT i ERP sistema, web stranica, itd.
  • Organizacioni i proizvodni inžinjering i optimiranje
  • (Uključujući specijalističke metode, npr. Lean management i/ili Six Sigma)
  • Tehnološki inžinjering
  • Energetska efikasnost i optimiranje
  • Uvođenje sistema kvaliteta, npr. ISO 9001, ISO TS 16949, CE znak, itd

Za sve detaljnije informacije i usaglašavanje projekata svim pravnim licima iz domena programa podrške stojimo na raspolaganju. Kontaktirajte nas. Naše usluge zaista donose korist.

Linkovi:

Akta.ba - Poziv

EBRD - Poziv