Projekat Lean Transformacije Inox Ajanović

Img 07.03.2018 - Porodične firme u BiH se nameću kao jedini generatori održivog trenda zapošljavanja i razvoja još uvijek relativno „krhke“ bh. industrije u narednom periodu. Međutim pravci daljeg razvoja, širenje tržišta i ljudskih kapaciteteta uveliko ovise o dinamici i spremnosti da se suoče sa izazovima koje ih u razvojnom ciklusu svake preduzeća porodičnog tipa očekuju. Ti izazovi su višestruki a rješenje je u pravovremenoj transformaciji. Najefikasniji svjetski primjeri transformacije vezani su za metode Lean transformacije - što u biti znači poboljšanje načina isporuke vrijednosti kupcu. Lean tehnike primjenjene u procesima proizvodnje smanjuju ili eliminišu rasipanja, povećavaju fleksibilnost i tako omogućavaju brže prilagođavanje potrebama i potražnji kupaca. Firme postaju konkurentnije na tržištu (koje se posljednih godinasve više otvara prema EU i svijetu iz perspektive bh. firmi), te se postepeno stvara potencijal za širenje proizvodnje i izvoza proizvoda ili usluga.

Navedene prednosti Lean transformacije su u zadnjih par mjeseci prepoznate i implementirane u tešanjskoj firmi Inox Ajanović. Inox Ajanović je od osnivanja 2000. godine do danas profilisala u najveći centar za obradu inox materijala u BiH. Iako danas izgleda pomalo nestvarno, upravo je Inox Ajanović klasična priča iz priručnika o biznisu - priča o mukotrpnim počecima iz garaže i postepenom razvoju jednog porodičnog biznisa koji je godinama iza narastao u respektabilnu firmu srednje veličine sa preko 100 uposlenika. Suočeni sa izazovima daljeg rasta i razvoja, uvidjeli su da je ključ njihovih problema u unaprijeđenju proizvodnje i unutrašnjih kapaciteta. Svoj problem su podjelili sa spoljnjim saradnicima iz Targer E&C, a mi smo kroz pokretanje Lean transformacije nastojali pronaći i implementirati rješenja koja će trasirati put za nastavak jedne uspješne poslovne priče iz Tešnja.

Program Lean transformacije je započet prije 4 mjeseca i prva faza se uspješno privodi kraju. U početnoj fazi se radilo na shvatanju i edukaciji zaposlenika o osnovama Lean metodologije te nizom edukacija iz osnovnih alata Lean-a te načinima implementacije istih. Projekat optimizacije i eliminisanja svih gubitaka iz proizvodnje zauzimao je centralni i vremenski najobimniji dio projekta. Vođenje projekata optimizacije su uspješno ispratili timovi formirani unutar firme Inox Ajanović a pod mentorstvom Targer E&C trenera Damira Hotića i Tarika Kadrispahića. Uz pretpostavke da Lean putovanje je putovanje bez kraja želimo istaći presjek prvih rezultata transformacije. Čast nam je da je zadovoljstvo kupca iznad prosjeka, rezultati postavljeni pred sve članove projektnog tima su ispunjeni a intencija sponzora je nastavak te dalje praćenje i kontrola započetih aktivnosti.

U konačnici promjene koje su neminovne a samo one koje započnu na vrijeme pokazuju se kao najuspješnije i najdjelotvornije. Bitno je potvrditi da je i u BiH sve veći broj vlasnika koji uviđaju promjene i zahtjeve koje nameću jači i ruku na srce organizovaniji ekonomski centri moći. Sama spoznaja da je potrebna reakcija i prilagođavanje da bi ostali poželjni dobavljači inostranim ali i domaćim kupcima rezultiraju pravovremenim reakcijama. Zbog toga željeli bismo se zahvaliti Upravi Inox Ajanaović na razumjevanju korisnosti Lean transformacije i hrabrosti da istu započnu prije svoje kunkurencije, te da budu spremni na izazove koje im predstoje. Svakako hvala vam i na ukazanom povjerenju i odluci da upravo Targer E&C bude vaš saputnik na ovome putovanju. Postignuta brzina transformacije i rezultati naš su garant da smo opravdali ukazano povjerenje.