Sažetak izuzetno uspješne poslovne 2017.godine za Targer E&C

Img 16.02.2018 - Konsultantska kuća Targer Engineering & Consulting je u poslovnoj 2017.godini zabilježila vrlo značajan progres, te je ljestvica poslovnih planova i očekivanja u 2018.godini pomjerena za nekoliko stepenica u odnosu na ranije predviđanu dinamiku napretka i rasta. Ulazeći u svoju treću godinu od osnivanja fokus je bio na razvijanju prepoznatljivosti i originalnosti kod kupaca širom BiH, širenju vlastitih kapaciteta, diverzifikaciji ponude i usluga, ostvarivanju saradnje sa drugim organizacijama koje dijele iste vrijednosti daljeg razvoja bh. industrije. Nakon cjelokupne analize možemo sa ponosom reći da su ciljevi ostvareni i da značajno mijenjaju dalje poslovne planove.

Po prvi puta a zahvaljujući uspješnoj saradnji sa organizacijama TRA (Tešanjska razvojna agencija) i GIZ (Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) Targer E&C je uspješno relizovao dva desetodnevna treninga obuke Lean Six Sigma Green Belt za uposlenike iz 10-tak bh. proizvodno orijentisanih kompanija. U prvom dijelu 2017. godine (februar-juni) treninzi su organizovani u Tešnju (Mann+Hummel BH, Artisan, Madi, Medena Commerce, Saračević), a učesnici su radili na usvajanju alata iz Lean Six Sigma metodologije, razvoju etike koja potiče kontinuirana poboljšanja, kao i na DMAIC programu za sprovođenje rješenja optimizacije praktičnih problema u ovim kompanijama.

Slijedom toga u suradnji sa organizacijom GIZ-om u periodu od septembra do decembra 2017. održan je i drugi ciklus LSS Green Belt. Priliku da se certificiraju i steknu nova znanja za unaprijeđenje efikasnosti i produktivnosti u svojim kompanija dobile su kompanije diljem BiH (Miviko Posušje, TMD-Mibo Brčko, Nova Dipo Gradiška, Inox Ajanović Tešanj, Kovan MI Gračanica, Elin Motors Bosnia Živinice i druge, posredstvom razvojne agencije ZEDA). Realizacija projekta optimizacije procesa u ovim kompanijama je u toku, i u završnoj fazi.

Krajem 2017. godine za renomiranog klijenta, konsultanti Targer E&C započeli su veliki program obuka za Lean Six Sigma Green Belt nivo na više lokacija(sjedišta Pale, Trebinje, Bijeljina). Tokom tekuće 2018., a dijelom i naredne godine, konsultanti Targer E&C će raditi na ovom projektu.

Tokom 2017.godine održan je i veliki broj dvodnevnih treninga za certifikaciju početnog nivoa prema Lean Six Sigma metodologiji. Obuke za LSS Yellow Belt nivo su provođene na in-house seminarima, kao i na otvorenim treninizima koje je organizirala VTK (Vanjskotrgovinska komora BiH).

Pored Lean Six Sigma treninga veliko interesovanje je iskazano za treninzima iz programa SCM-a (Supply Chain Managementa) kao i za seminarima iz oplasti projekt menadžmenta (PM), liderstva, te temama iz oblasti tehnika uspješnog upravljanja.

Polovinom 2017. godine smo započeli i angažman na usvajanju znanja za dalje unaprijeđenje i uspješnu priču u bh. drvoprerađivačkom sektoru kroz program LSDT. Tarik Kadrispahić, direktor Targer E&C, je uzeo učešće na edukacijama u drvnoj industriji u švajcarskom gradu Biel-u. Svoja znanja stečena od eminentnih stručnjaka iz drvne industrije će tokom 2018. Godine prenositi na zaposlene u uspješnim bh. drvoprerađivačkim kompanijama.

U septembru 2017.godine donijeli smo i tehničke novine u naše online kapacitete, te je lansirana web platforma pod nazivom Targer School of Industry. Web platforma prateći moderne trendove omogućava online prijave, lakšu komunikaciju sa klijentima te ugodniji pregled i intreakciju Targer E&C i onih koji prate naš rad.

Ipak, centralni dio i najveći broj radnih dana u kalendaru za 2017. Targer E&C bio je rezervisan za konsultantske aktivnosti. Prvi kvartal je bio rezervisan za dovršetak projekta Organizacija proizvodnog pogona za Alma Ras Visoko. Rezultati su vidljivi kroz dalji razvoj pomenutog pogona, povećanje izvoza i širenje kapaciteta proizvodnje te zapošljavanje radnika iz sarajevsko-zeničke regije, što je u konačnici i najveća satisfakcija za Targer E&C.

U posljednjem kvartalu 2017. godine pokrenuta su tri velika konsultantska projekta na kojima će raditi Targer konsultanti.

Prvi projekta je vezan za proeces optimizacije procesa u austrijskoj firmi koja ima proizvodnju u Živinicama. Elin Motor Bosnia je dokaz firme kako se za kratko vrijeme mogu postići zavidni rezultati a sve zahvaljujući opredjeljenjima za kontinuirana unapređenja i kontinuirano podizanje ciljeva u organizaciji proizvodnje. Bilo nam je zadovoljstvo biti dio tima koji je podigao ljestvicu i kroz Lean alate unaprijedio zatečeno stanje.

Tema osiguranja kvaliteta je jako bitna za naše kupce. 2017. i 2018. su ključne za transformaciju sa staroga sistema ISO 9000:2008 na revidiran ISO 9000:2015. Upravo je izazov za tranzicuju sa jednoga sistema na drugi poznata kompanija za proizvodnju boja i lakova Dugatehna Čitluk odlučila proći sa stučnim kadrom Targer E&C. Od septembra do decembra 2017. osoblje je prošlo cjelokupnu obuku i izazove koji nosi novi ISO 9000:2015 sistem certifikacije. Unutar projekta je predviđena i obuka uposlenika iz oblasti kvaliteta, Lean menadžmenta i unapređenja procesa jer i sam standard je dosta unaprijeđen po navedenim temama..

I treći projekat započet koncem 2017. godine ali po svome obimu i najduži jeste projekat Lean transformacije kompanije Inox Ajanović Tešanj. Bh. kompanije su suočene sa odsustvom sluha vlasti za preprekama na koje nailaze poput odliva radne snage, slabim kompetencijam i obrazovanja novih radnika, novim nametima u vidu poreza i sl. One su prinuđene da svoje kapaciteta i bolju produktivnost pronaći u svojim redovima i organizaciji posla. Bolja organizacija, veća efikasnost, manji troškovi su sinonim za Lean.

Upravo važnost ove trensformacije su shvatili u kompaniji Inox Ajanović te svoj put započeli sa Targer konsultantima. Prvi tragovi transformaicije su vidljivi, a zadovoljstvo svih učesnika na projektu je vidljivo i ohrabruje za dalje nastavak i buduće korake na Lean putovanju.

Već za početak 2018.godine, Targer E&C najavljuje dva značajna projekta: pokretanje Leadership Excellence Programa za razvoj menadžerskih kompetencija ključnih uposlenika naših partnerskih kompanija, i konferencije posvećene Leanu, o kojima ćemo vas blagovremeno informisati. Kontinuirano tragamo za novim saradnicima i partnerima, i ukoliko se imate iskustva sa upotrebom lean metoda i/ili poslovnim konsaltingom, pozivam Vas da nas kontaktirate i postanete dio Targer E&C Tima.