Targer E&C je novi član AHK u Bosni i Hercegovini

Img 09.03.2016 - Targer Engineering & Consulting je od Januara 2016 novi član predstavništva njemačke privredne komore u Bosni i Hercegovini (AHK), odnosno udruženja „Wirtschaftsverein BiH“ koje djeluje pri pomenutoj organizaciji.

Njemačke vanjskotrgovinske komore, skraćeno AHK, su dio mreže koju čini 130 komora u preko 90 zemalja svijeta. Prisutne su u svim zemljama sa kojima Njemačka ima dobre trgovinske odnose i koje su za njemačku privredu od izuzetnog značaja. AHK mreža je sinonim za iskustvo, know-how, resurse, kapacitete i kontakte te se u skladu s tim po nalogu Savezne vlade angažuje za unapređenje vanjske trgovine Njemačke.

Targer Engineering & Consulting je svojim članstvom u AHK potvrdio svoje opredjeljenje da djeluje internacionalno a posebno u saradnji sa njemačkim partnerima i klijentim. Na ovaj način Targer E&C želi da učestvuje u izgradnji mreže i poslovne kulture koju promoviše AHK u Bosni i Hercegovini.

Ovdje možete pogledati sve aktuelne članove AHK u BiH.