AKTUELNO

 • Img

  Izrada novog Lay Out-a fabrike Medena Commerce Tešanj

  Trenutno kompanija Targer Engineering & Consulting Sarajevo završava tromjesečni projekat izrade...[Više]

 • Img

  Targer SOI - autentični bh. brend i edukacijama

  Konsultantska kuća Targer Engineering & Consulting (E&C) je planove za 2018. godinu ispunila u prvih 8 mjeseci ove godine ...[Više]

 • Img

  Projektovanje fabrike i novog Lay Out-a za Mann+Hummel BA

  Targer Engineering & Consulting upravo realizira šestomjesečni projekat savjetovanja i inžinjeringa za firmu Mann+Hummel BA na polju projektovanja fabrike, tj. izrade novog prostornog rasporeda (Lay Out-a) ...[Više]